top of page

ปัญหาที่เกิดจากการใช้สีน้ำมันทาบนปูนฉาบ

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากการใช้สีน้ำมันเคลือบเงาไปทาบนพื้นผิวปูน ซึ่งโดยปกติจะแนะนำให้ใช้สีน้ำมันเคลือบเงาเฉพาะบนพื้นผิวไม้และพื้นผิวเหล็กเท่านั้น เนื่องจากเรซินที่ใช้ในสีน้ำมันเคลือบเงา(อัลขีดเรซิน) สามารถเกิดปฏิกิริยากับสภาพความเป็นด่างที่อยู่ในงานปูนฉาบหรือวัสดุประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่นไม้ฝาชนิดต่างๆ ทำให้ฟิล์มสีน้ำมันไม่แห้งหรือมีลักษณะเป็นไขสบู่เหนียวลื่นติดมือ

Paint problems..jpg

วิธีการแก้ไขและระบบสีที่แนะนำ

• ให้ขูดแซะหรือลอกฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ และรอจนสีเดิมที่ลอกหรือฟิล์มเดิมที่ลอกแห้งสนิท

• ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าโดยทาทับสีเก่า จำนวน 1 เที่ยวและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

• ทาสีน้ำมันเคลือบเงา ซึ่งอาจเป็น สีน้ำมันอะครีลิคเรซิน โดยทาทับหน้า 2 เที่ยว หรืออาจจะเปลี่ยนระบบสีเป็นใช้สีน้ำ Acrylic และในกรณีต้องการสีที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ควรใช้สีน้ำแบบกึ่งเงา

blisters.jpg