รายงานผลการซ่อมสีแท้งค์ยางมะตอย / Paint Procurement report of Tank

รายงานผลการซ่อมสีแท้งค์ /

Paint Procurement report of Tank

ถัง Tank : TA-202 ทีทําการซ่อมสี ภายในถัง

Picture of TA-202 Tank which prepare to repaint inside it's structure

แสดงสภาพพืนผิวทีผ่านการเตรียมพืนผิว โดยวิธีการ blasting

The surface preparation by blasting

เจ้าหน้าทีกําลังใช้เครืองดูดฝุ่นทําความสะอาดเอาฝุ่นออกก่อนทําสี

Vacumming and removing all dirt and dirty dust from the surface

เปรียบเทียบพืนผิวงานกับมาตราฐานการ- เตรียมผิว Sa.2.5

Comparing the bleasting standard of SA 2.5

สีทีใช้พ่นภายในถัง GALBON S-HB

Product use: GALBON S_HB (TOA-Chugoku Paint)

ใช ้airless spray ในการพ่นสี

Using Airless Spray

แสดงฟิล์มสีGalbon S-HB

Below picture show the surface and film of GALBON S HB

สุ่มตรวจวัดความหนาสี Galbon S-HB (spec.กําหนดไว ้ 75 ไมครอน)

After all, Let's see if we can reach ours expectation spec (Expected:75 Micron)

หากลูกค้าท่านใดมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สี กรุณาติดต่อเรา 034-411804

เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมบริการให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้สีทุกประเภท

 Featured Posts 
 Recent Posts 
 Search by Tags 
โทรหาเราวันนี้
092-2709270
  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Google+ Basic Black

KASEMPONGRAT ONLINE STORE

เกษมพงษ์รัตน์ ออนไลน์

© 2014 by kasempongratonline.com. Assosiate with kasempongrat.com