เรื่องของสีพ่นรถยนต์: ปัญหารอยจ้ำของบรอนน์ (Blemished of Metalic)

รอยจ้ำของบรอนน์ (Blemished of Metalic)

สาเหตุ 1. เคลือบสีหนาในครั้งเดียว 2. ระยะปืนพ่นสีกับชิ้นงานใกล้เกินไป 3. ความหนาบางของฟิล์มไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากพ่นไม่ถูกวิธี 4. การพ่นตกแต่งฟิล์มด้วยเคลียร์เหลวเกินไป 5. ปืนพ่นสีไม่ดีมีปริมาณสีออกไม่สม่ำเสมอ

การป้องกัน 1. พ่นสีให้หนาโดยการพ่น 2-3ครั้ง 2. รักษาระยะปืนพ่นสีที่ถูกต้องให้คงที่ 3. ในการพ่นสีให้พ่นซ้อนกันมีความกว้าง 2/3ของความกว้างแพทเทอร์น

การแก้ไข

ถ้ารอยจ้ำๆของบรอนซ์เกิดขึ้นหลังจากการพ่นเคลียร์ครั้งสุดท้าย ให้แก้ไขโดยใช้สีพ่นที่มีส่วนผสมของ สีบรอนซ์ 5 ส่วนต่อเคลียร์ 5 ส่วน และทินเนอร์ 15-20 %

Blemished of Metalic

Causes 1. Excessive film thickness in one application 2. Paint gun and surface are too close 3. Uneven film thickness due to incorrect application 4. Insufficient mixing of Clear 5. Unstable application due to the quality of paint gun Prevention 1. Thick application, for 2-3 times, is required 2. Keep the spray gun distance stable throughout 3. In making layers, the width of application is best at 2/3 of the pattern’s width Solution Should the blemishes of metallic appeared after the last application of Clear, coat with paint that contains 5 portions of bronze colour, 5 of Clear and 15-20% of Thinner.

ขอบคุณบทความดีๆจาก www.nippon.co.th

 Featured Posts 
 Recent Posts 
 Search by Tags 
โทรหาเราวันนี้
092-2709270
  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Google+ Basic Black

KASEMPONGRAT ONLINE STORE

เกษมพงษ์รัตน์ ออนไลน์

© 2014 by kasempongratonline.com. Assosiate with kasempongrat.com