เกิดอะไรขึ้น ทำไมสีเป็นรู (Pinholes)

ปัญหาสี สีเกิดรูเข็ม ตามด(Pinholes or Ant’s Eyes)

สาเหตุ ของการเกิดปัญหาสีตามด เกิดจาก พื้นผิวมีรูพรุนมาก เมื่อทาสีทับรูพรุนนี้ อากาศในรูพรุนจะดันออกมา ระหว่างที่สีกำลังจะแห้งตัว และเมื่อสีแห้งตัว จึงเห็นรูพรุนดังกล่าว นอกจากนั้นยังพบว่าการใช้สี คุณภาพต่ำทา และไม่ทาสีรองพื้นก็ก่อให้เกิดปัญหานี้ได้ สาเหตุอีกประการหนึ่งพบว่า สีที่ทามีความ หนืดมากเกินไป หรือไม่ได้ผสมน้ำตามที่ กำหนดก็จะทำให้เกิดปัญหานี้ด้วย และอีกสาเหตุหนึ่งพบว่ าหากทาสีทับบนสีเก่าที่มีปัญหารูเข็มอยู่ก่อน โดยไม่ได้เตรียมหรือโป้วพื้นผิวก็จะทำให้สีเกิดรูเข็ม หรือตามดลักษณะที่พบเห็น จะ เกิดรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก บนฟิล์มสีที่แห้งสนิทแล้ว การแก้ไข ควรการทาสีทับโดยไม่เตรียมพื้นผิวก่อน อาจจะไม่สามารถปกปิดรูพรุนดังกล่าวได้ ซึ่งอาจมีผลทำให้สี ที่ทาทับเกิดรูพรุนซ้ำอีก ดังนั้นแนะนำให้โป้วปิดรูพรุนทั้งผนัง ทิ้งให้แห้งสนิทและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบแล้วเคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยวและตามด้วยการเคลือบสีทับหน้า

Pinholes or Ant’s Eyes

Causes When coating the surface on which tiny holes exist, those holes are exaggerated once the flash time is over as the air inside those holes will naturally float. Other causes include using low-quality paint and neglect to prepare the surface with primer. High viscosity or improper water dissolving also tends to cause pinholes. Coating old surface with pinholes without proper fixing is definitely causing pinholes or ant’s eyes on final finish. Solution Coating the affected area without proper fixing can exaggerate the holes once the flash time is over. Better fix the pinhole with wall putty all over the surface, leave dry, sand with sanding paper, prepare the surface with primer and refinish.

ขอขอบคุณ www.nippon.co.th สำหรับบทความดีๆ

 Featured Posts 
 Recent Posts 
 Search by Tags 
โทรหาเราวันนี้
092-2709270
  • Facebook Basic Black
  • Instagram Basic Black
  • Google+ Basic Black

KASEMPONGRAT ONLINE STORE

เกษมพงษ์รัตน์ ออนไลน์

© 2014 by kasempongratonline.com. Assosiate with kasempongrat.com