top of page

ปัญหาที่เกิดจากการทาสีและการป้องกัน

ปัญหาที่เกิดจากการทาสีและการป้องกัน

1.ปัญหาสีไม่แห้ง

สาเหตุเกิดจากพื้นผิวสกปรกหรือมีคราบไขมัน

วิธีป้องกันคือ ให้ขูดสีออก จนเหลือผิวเปลือย ก่อนทาสีทับ 2.ปัญหาสีหลุดร่อน

สาเหตุเกิดจากการทาสีลงบนพื้นผิวที่ไม่เหมาะสมกับสีนั้น ๆ หรืออาจเกิดจากไม้ผุพัง

วิธีป้องกันคือ ให้ขูดสีออกแล้วกระดาษทรายขัดผิวก่อนทาสีซ้ำ

SW06040048.jpg

3.ปัญหาสีย่นไหลหยดลงพื้น

สาเหตุเกิดจากเวลาทาสีจุ่มสีมากเกินไป

วิธีแก้ไขคือรอให้สีแห้ง อาจต้องใช้เวลานานเป็นสัปดาห์ ขัดด้วยกระดาษทราย แล้วทาสีใหม่ทับอีกครั้ง 4.ปัญหาสีด้านล่างปรากฏให้เห็น

สาเหตุเกิดจาก เมื่อมองเห็นสีด้านล่างทะลุสีที่ทาเคลือบชั้นบน อาจเกิดจากการปิดสีด้านล่างด้วยสีรองชั้นล่างไม่สนิท

วิธีป้องกันคือ กรณีนี้ต้องทาสีรองชั้นล่างมากกว่าหนึ่งชั้นอย่าอาศัยแต่สีเคลือบมันอย่างเดียว เพราะจะปกปิดสีด้านล่างได้ไม่ดี

ให้รอจนสีเคลือบมันแข็งตัว แล้วขัดด้วยกระดาษทรายน้ำกึ่งแห้งชุบน้ำ เช็ดให้สะอาดแล้วทาสีรองชั้นล่าง จากนั้นให้ทาสีเคลือบซ้ำเมื่อมองไม่เห็นสีชั้นล่างแล้ว

blistering_large.jpg

5.ปัญหาสีผิวขรุขระ

สาเหตุเกิดจาก ผิวหน้าเคลือบมันอาจเสียหายเนื่องจากเศษหนัง สี หรือเศษขนจากแปรง

วิธีป้องกันคือ รอจนผิวหน้าแห้ง แล้วขัดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายน้ำกึ่งแห้งชุบน้ำ เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าที่ไม่มีขน

ชุบแอลกอฮอล์ก จากนั้นจึงทาสีซ้ำด้วยแปรงสะอาดและสีเคลือบที่ไม่มีสารปนเปื้อน