อยู่ๆสีน้ำมันเงาลดลง ทำอย่างไรดี! (Flat Sheen Paint)

ปัญหาสีน้ำมันเงาตก(Flat Sheen Paint)

Flat Sheen Paint1.jpg

สาเหตุ

สีน้ำมันเงาตก พบว่ามีการ เคลือบสีในขณะที่มีความชื้นสูงหรือขณะมีฝนตก หรืออาจจะมีการผสมทินเนอร์แห้งเร็ว, ทินเนอร์ที่มีการละลายสูง หรือใช้ น้ำมันสนไม่แท้ (ที่มีการผสมทินเนอร์ที่มีการละลายสูง)

ลักษณะของสีน้ำมันเงาตก ที่สังเกตุได้พบว่า สีน้ำมันที่เคลือบไว้หลังจากแห้งตัวแล้ว ปรากฏว่าสีไม่เงา

การแก้ไข

ในส่วนบริเวณที่พบว่าสีเกิดปัญหาเงาตกต้องทิ้งสีให้แห้งสนิทก่อน เลือกใช้น้ำมันสนที่มีคุณภาพ หรือทินเนอร์ผสมสีน้ำมัน ตามที่ผู้ผลิตสีแนะนำ แล้วจึงเคลือบสีน้ำมันทับหน้า

Flat Sheen Paint.jpg

Flat Sheen Paint

Causes Coating while the temperature is high or during rains, using fast-drying Thinner or Thinner with high solubility or using artificial pine oil is a typical cause of flat sheen paint. Appearance After the flash time is over, the surface has no sheen. Solution Leaving the affected area dry. Select fine quality pine oil or Thinner for oil paint as recommended by the manufacturer. Refinish with oil paint.

Resorces: www.nippon.co.th