top of page

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก1.gif

ขั้นตอนที่ 1 ถ้า เป็นโลหะที่ยังไม่เคยผ่านการทาสีมาก่อน ให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดที่ผิวโลหะให้ปราศจากคราบไขมัน และสนิม หรือถ้าเป็นโลหะที่มีสีเก่าทาอยู่ก่อนให้ทำการลอกสีโดยใช้น้ำยาลอกสีหรือ เครื่องเป่า ลมร้อนแล้วขัดสีเก่าออกให้หมดก่อน จนเห็นเนื้อโลหะ ตามซอกมุมให้ใช้เหล็กโป๊วแซะสีออกให้หมด

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก2.gif

ขั้นตอนที่ 2 ปัดฝุ่นและเช็ดคราบไขมันออกจากผิวโลหะให้หมดด้วยทินเนอร์ หรือ น้ำมันก๊าด

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก3.gif

ขั้นตอนที่ 3 ใช้แปรงทาสีขนาด 1 ½ นิ้ว ทาสีรองพื้นกันสนิมครั้งแรกโดยพยายามทาให้ทั่วส่วนตามมุมควรใช้แปรงขนาด ½ นิ้ว ทาให้ทั่ว แล้วปล่อยใ ห้แห้ง

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก4.gif

ขั้นตอนที่ 4 ทาสีรองพื้นซ้ำเป็นครั้งที่สองอีกครั้งโดยรองให้สีที่ทาแห้งก่อนจะเป็นการช่วยป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้น

วิธีซ่อมแซม สีประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็ก5.gif

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อ สีรองพื้นแห้งแล้วใช้กระดาษทราย เบอร์ 400 ขัดลูบเบาๆให้ผิวเรียบเนียนเท่านั้นจึงทาสีจริงทับลงไป 2 เที่ยวโดยที่จะต้องรอให้แห้งสนิทก่อนทาทับเที่ยวต่อไป ซึ่งต้องเป็นสีสำหรับทาโลหะ โดยเฉพาะเช่นสีน้ำมันหรือ สีผสมทินเนอร์ ที่มา: www.homedd.com

bottom of page