top of page

วิธีทาสีบนรอยแตกร้าวบนผนัง(Cracked Wall/Cracked Paint)


cracked wall.png

ปัญหาสีรอยแตกร้าวบนผนัง(Cracked Wall/Cracked Paint)

มักพบว่า จะมีรอยแตกร้าวที่มีขนาดมากกว่า 0.2 มิลลิเมตร รอยแตกร้าว จะมีขนาดใหญ่และลึกกว่า รอยแตกลายงา ซึ่งอาจจะลึกจนถึง ผนังอีกด้านก็ได้ รอยแตกร้าว เกิดได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร โดยบริเวณที่เกิดมากได้แก่ ตามแนวเสา และท้องคาน ตรงมุมของวงกบประตูและหน้าต่าง สามารถเกิดได้ ทั้งก่อนและหลังจากเคลือบสี ผนังที่มีรอยแตกร้าว นอกจากจะทำให้โครงสร้างอาคาร ดูไม่แข็งแรงแล้ว ยังมีผลให้น้ำฝนสามารถซึมเข้าตามรอยแตกร้าวได้ สาเหตุ

ของปัญหารอยแตกร้าวของสีบนผนังพบว่า จะทำให้เกิด สีบวมพอง สีด่าง สีซีดจาง เชื้อราตะไคร่น้ำ โดยรอยแตกร้าวเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาจากโครงสร้าง โดยตรง เช่น การคำนวณโครงสร้างไม่เหมาะสม การสำรวจชั้นดินที่จะรับน้ำหนักไม่เพียงพอ การก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมไปถึงพื้นที่บริเวณนั้นมีการสั่นสะเทือนสูง เช่น มีรถบรรทุกหนัก วิ่งผ่านมากมีเครื่องจักร ที่มีการสั่นสะเทือนสูงในอาคาร มีการก่อสร้าง หรือตอกเสาเข็มในบริเวณใกล้ๆ วางของเกินกว่า ที่โครงสร้างรับน้ำหนักได้ และมีการก่ออิฐ ไม่ชนท้องคาน หรือแนวเสา จนโครงสร้างมีการทรุดตัว การแก้ไข ส่วนใหญ่พบว่า รอยแตกร้าวที่เกิดก่อนการเคลือบสีทางช่างสีจะทำ การเก็บโป้ว ก่อนแล้วจึงเคลือบสีทับ กรณีที่รอยแตกไม่มีการขยายตัวเพิ่มช่างสีส่วนใหญ่ จะสามารถเก็บงานได้ ส่วนรอยแตกร้าวที่มีการขยายตัวเพิ่มในภายหลัง หากซ่อมแซม รอยแตกไม่ถูกวิธี รอยแตกอาจเกิดซ้ำตรงรอยเดิมได้ ดังนั้น ซ่อมแซมรอยแตกร้าวซึ่งมีหลายวิธีตามลักษณะและการ ขยายของรอยแตก อาทิเช่น การเคาะปูนฉาบออกจนถึงชั้นอิฐ จากนั้นใส่ตาข่าย(กรงไก่) ก่อนฉาบปูนทับ หรือการสกัด หรือกรีดรอยแตกให้ใหญ่ก่อนโป้วซ่อม การทำ V – CUT และยิงด้วยซีลแลนท์ชนิดทาสีทับได้ แล้วจึงเคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว

หลังจากนั้นจึง เคลือบสีทับหน้า 2 เที่ยว (กรณีที่ไม่แน่ใจว่ารอยแตกจะขยายตัวเพิ่ม หรือไม่ควรเลือกสีทับหน้าชนิด ยืดหยุ่นตัว)

cracked wall1.jpg

Cracked Wall/Cracked Paint

These cracks are larger than 0.2 mm, which are considered wider and deeper than typical cracks as they may have stemmed from the other side of the wall. Cracks can exist with both interior and exterior wall, as well as both before and after refinishing. Prospective areas include around columns, crossbeam, door or window sashes. Cracked walls distract the solidity of building and allow rains to leak into the cracks. Causes of Cracked Wall Cracked wall in turn cause blisters, blemishes and algae. Cracks can result from several factors, such as inappropriate mechanics calculation, insufficient research on soil layers and non-standard construction. As well, geographical factors affect the cracks. These include buildings located near area with high vibration, e.g. road with large trucks, high-capacity machine, construction site or pile driving works. Structural problems are also the causes of wall cracking and corroding, such as overweighing storage and masonry work not bearing the beam or column. Solution Cracks found on original wall can be fixed with wall putty with no hassle. Painters are normally capable of handling with cracks which shows no expansive potential. However, cracks with expandability not receiving proper repair tend to repeat cracking on the same spots. Fixing method should therefore relate to the nature and expandability of cracks. Options of repair include remove plasters down to the mortar, install reinforce wall mesh and plaster the wall; enlarge the cracks and fix with wall putty; or doing the V-CUT and fill with paintable sealant, then prepare the surface with primer and refinish twice (In case the expandability is uncertain, use coating with elongation).

cracked wall.jpg

Thank you resorces from www.nippon.co.th