top of page

10 จุดหมกเม็ด...ของผู้รับเหมา (ไม่ดี)

คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับเจ้าของบ้านผู้โชคร้ายที่ไปพบผู้รับเหมาที่ไม่ซื่อตรง และไม่มีความรับผิดชอบ ผู้รับเหมาเหล่านี้นอกจากจะสร้างความเสียหายให้วงการงานรับเหมาก่อสร้างแล้ว ยังสร้างภาระและความสูญเสียให้กับเจ้าของบ้านที่ต้องตามสะสางแก้ไขงานที่ผู้รับเหมาทำหมกเม็ดเอาไว้ นอกจากนี้ยังอาจเกิดเป็นปัญหาลูกโซ่ สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยที่เจ้าของบ้านคาดไม่ถึง เรามีจุดสังเกตให้คุณผู้อ่านทั้งหลายที่กำลังคิดจะทำบ้านหรือปรับปรุงบ้านได้รู้ไว้ เผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับ

10 จุดหมกเม็ด...ของผู้รับเหมา (ไม่ดี)4.jpg

เม็ดที่ 1 เริ่มจากงานเอกสารสัญญาที่ส่อเจตนาทุจริต อาทิ แผนการเบิกเงินในแต่ละงวดมีจำนวนสูงกว่าปริมาณงานที่ทำจริงอยู่มาก เพราะเมื่อผู้รับเหมาที่เจตนาไม่ดีเหล่านี้สบโอกาสเบิกเงินได้จนเป็นที่พอใจแล้ว ก็มักจะละทิ้งงานไปเฉยๆ ดังนั้นเจ้าของบ้านควรตรวจสอบสัดส่วนของเงินแต่ละงวดในเอกสารสัญญาให้ถี่ถ้วนด้วย เม็ดที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างบนที่ดินว่างเปล่าหลายๆแปลง มักเริ่มด้วยการถมดิน ดินที่เหมาะกับงานถมต้องเป็นดินเหนียวซึ่งจะถมในชั้นแรก ตามด้วยการถมหน้าดินในระดับ 1-2 เมตร เพื่อให้ปลูกต้นไม้หรือหญ้าได้ ในขั้นตอนนี้ผู้รับเหมาที่ชอบซิกแซ็กมักจะหาเศษวัสดุ อิฐหัก และขี้ปูนมาถมเป็นชั้นแรกแทนดินเหนียว ผลที่ตามมาคือการทรุดตัวของผิวดิน และสิ่งก่อสร้างที่วางบนดิน เช่น พื้นโรงรถ ภายหลังเมื่ออยู่อาศัยไปได้ประมาณ 1 ปี

10 จุดหมกเม็ด...ของผู้รับเหมา (ไม่ดี)5.jpg

เม็ดที่ 3 สิ่งสำคัญอันดับแรกๆของการก่อสร้างคือ การตอกเสาเข็ม เพราะเป็นส่วนของฐานรากที่หยั่งลึกลงไปในดิน หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็ยากที่จะสืบค้นและซ่อมแซม ดังนั้นขณะที่ตอกเสาเข็มจึงจำเป็นต้องมีโฟร์แมนควบคุมงาน และทำบันทึกผลการตอกเสาเข็มด้วยข้อมูลจริง ผู้รับเหมาที่ละเลยขั้นตอนนี้ แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น จะส่งผลต่อการทรุดตัวของอาคารในระยะยาวอย่างแน่นอน เม็ดที่ 4 งานก่อสร้างชนิดต่อเติมอาคารที่เจ้าของบ้านคิดราคาถูกๆไว้ก่อน ก็อาจจะเจอผู้รับเหมาประเภทฉาบฉวย ซึ่งใช้วิธีการก่อสร้างแบบผิดๆ เช่น การสร้างส่วนต่อเติมเข้าไปเชื่อมติดกับอาคารเดิมด้วยเสาเข็มสั้น เมื่อเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างอาคารเดิมกับส่วนที่ต่อเติมในภายหลัง โครงสร้างเก่าและโครงสร้างใหม่ก็จะเกิดการแยกตัว การทรุดตัวก็เป็นอีกเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ถ้าสร้างให้ถูกวิธีก็สามารถลดความรุนแรง หรือเมื่อทรุดแล้วไม่ทำให้บ้านเสียหายมาก ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณความยาวและจำนวนของเสาเข็มที่ควรใช้ ขณะที่สถาปนิกจะออกแบบจุดเชื่อมต่อที่ไม่ติดตาย เคลื่อนตัวได้เล็กน้อย และกันน้ำได้ เม็ดที่ 5 ในงานโครงสร้างเหล็กก็เช่นกัน ผู้รับเหมาที่เจตนาไม่ดีมักหาช่องทางในการลดต้นทุนด้วยการลดคุณภาพของเหล็ก เช่น เหล็กเส้นก็เลือกเหล็กไม่เต็มขนาด เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมก็เลือกใช้ชนิดบางแทนชนิดหนา การหักลดค่าใช้จ่ายเช่นนี้จะส่งผลถึงคุณภาพในการรับน้ำหนักด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งเราอาจมองไม่ออก เจ้าของบ้านจึงควรให้มืออาชีพเข้ามาควบคุมดูแลการเลือกใช้วัสดุอย่างใกล้ชิด การว่าจ้างสถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มาคุมงานก่อสร้างจึงเป็นเรื่องที่ควรทำและคุ้มค่ามากๆ

10 จุดหมกเม็ด...ของผู้รับเหมา (ไม่ดี)3.jpg

เม็ดที่ 6 สำหรับงานก่ออิฐที่ดี นอกจากต้องใช้วัสดุที่ถูกต้องตามรายการวัสดุก่อสร้างแล้ว วิธีการก่อสร้างก็สำคัญไม่แพ้กัน มาตรฐานการก่อผนังอิฐจะต้องมีเสาเข็มและทับหลังในจุดสำคัญ เช่น รัดรอบวงกบประตูหน้าต่าง หัวมุมผนังที่หักฉาก ยอดผนังตลอดแนวที่ก่อขึ้นไปโดยไม่มีคาน ค.ส.ล. ประคองรับไว้ด้านบน หากผู้รับเหมาไม่ทำให้ถูกต้อง จะทำให้การรับแรงของผนังลดน้อยลง รวมถึงวงกบประตูหน้าต่างก็จะขาดจุดยึดกับผนัง ทำให้เกิดการโยกคลอนได้ง่าย เม็ดที่ 7 งานประปาที่ผู้รับเหมานิยมหมกเม็ดไว้ เช่น การใช้ท่อพีวีซีที่ไม่แข็งแรงพอ การเดินท่อลอดใต้ถนนที่อาจทรุดตัว แล้วทำให้ท่อเสียหาย หรือการต่อท่อแบบไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะได้ข้อต่อที่ไม่แข็งแรงและรั่วซึมในจุดที่มองไม่เห็น และที่แย่กว่านั้นคือ หลีกเลี่ยงไม่ทำการทดสอบแรงดันท่อน้ำก่อนส่งงาน เมื่อเกิดการรั่วซึมขึ้นจึงเป็นการยากที่จะหาจุดรั่วซึมเหล่านั้น ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียเวลาทุบ รื้อ เจาะ ขุด เป็นพื้นที่กว้าง

10 จุดหมกเม็ด...ของผู้รับเหมา (ไม่ดี)2.jpg

เม็ดที่ 8 พื้นที่รับน้ำต่างๆ ตั้งแต่พื้นห้องน้ำ ทางเดินภายนอกบ้าน ดาดฟ้าค.ส.ล. และอื่นๆ นั้นจะต้องทำให้มีความลาดเอียงไปสู่จุดระบายน้ำ โดยมิให้เกิดแอ่งน้ำขัง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ลื่นล้มได้ นอกจากนี้ยังเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหารั่วซึมบนดาดฟ้า ผู้รับเหมาที่ดีจะต้องทดสอบด้วยการราดน้ำ แล้วปรับแก้ความลาดเอียง