top of page

มารู้จักวิธีเลือกซื้อสว่านไฟฟ้าเบื้องต้นกันดีกว่า

เครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์สำหรับการใช้งานเพื่อ ซ่อมแซมอุปกรณ์อื่นๆ เครื่องมือช่างเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และความยากง่ายของงานที่ต้องลงมือทำ ก่อนการใช้งาน

เครื่องมือช่างเราควรตรวจเซ็คเครื่องมือก่อนการใช้งานชะก่อนว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ในสภาพสำหรับการใช้งานหรือไม่ และการใช้งานเครื่องมือช่างเราควรสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจาการใช้งาน

ชนิดและประเภทของสว่านไฟฟ้า

1. สว่านไฟฟ้าแบบธรรมดา สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป เอาใช้ใช้สำหรับงานช่างทั่วๆไป เช่น การเจาะเหล็ก เจาะไม้ บางรุ่นสามารถปรับสปีด และปรับซ้าย-ขวาได้

2. สว่านกระแทก การใช้งานเหมือนสว่านไฟฟ้าแบบธรรมดาแต่เพิ่มคุณสมบัติการกระแทกเข้าไปด้วย ส่วนใหญ่จะนิยมนำมาเจาะปูน

3. สว่านโรตารี่ เป็นสว่านไฟฟ้าที่สามรถเปลี่ยนดอกได้ตามลักษณะของการใช้งาน เจาะเหล็กเจาะไม้ สามารถเจาะแบบธรรมดา เจาะแบบกระแทก และสกัดสำหรับงานเบาๆได้

4. สว่านไร้สายหรือสว่านแบตเตอรี่ ใช้สำหรับเจาะเหล็ก เจาะไม้ เจาะอลูมิเนียม หรือไขน็อต สว่านแบตเตอรี่จะมีแบตเตอรี่ 2แบบ คือแบตเตอรี่แบบธรรมดากับแบตเตอรี่แบบลิเธียม ซึ่งแบตลิเธียมจะมีราคาที่สูงกว่า แต่จะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดามาก

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก carpenterblogs และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest

 Featured Posts