top of page

วันนี้มารู้จักประเภทไขควงและวิธีบำรุงรักษาไขควง ของใช้สำคัญประจำบ้านกันดีกว่า!

ไขควง หรือ Screw Drier ถือว่าเป็นเครื่องมือช่างที่สำคัญสำหรับช่างไฟฟ้าเป็นอย่างมาก นิยมใช้สำหรับรื้อถอดประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต่อฟิวส์ ประกอบดวงโคมไฟ หรือซ่อมสวิทซ์ปลั๊กไฟฟ้าถอดตะปูเกลียวและอื่นๆอีกมามาย โดยส่วนมากไขควงจะทำด้วยเหล็กอย่างดี บริเวณส่วนปลายหรือปากจะเหล็กแข็งชุบ ส่วนด้ามจะเป็นพลาสติกหรือยางเผื่อต้องกันการเจ็บมือ ไขควงสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทคือ

-ไขควงแบบทั่วไป (Standard type) เป็นไขควงแบบธรรมดา มีหลายขนาด ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีสั้นและยาว มี 2 แบบ คือ ไขควงปากแบนและไขควงปากแฉก

-ไขควงออฟเซต (Offset type) จะมีลักษณะเด่นคือ รูปร่างจะงอเป็นมุมฉากและมีที่จับตรงกลาง เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งไขควงแบบทั่วไปจะทำไม่ได้

-ไขควงวัดไฟ (Screwdrivers Mains Tester) เป็นไขควงที่ใช้สำหรับการทดสอบวงจรไฟฟ้า ไขควงวัดไฟมีอยู่2แบบ คือไขควงวัดไฟ แบบธรรมดาจะมีหลอดไฟอยู่ที่ด้ามจับ และไขควงวัดไฟ แบบตัวเลขดิจิตอล

วิธีการใช้ไขควงและบำรุงรักษาไขควง 1. ห้ามใช้ด้ามไขควงทุบวัตถุแทนค้อน 2. ห้ามใช้ไขควงงัดหรือแงะแทนการใช้เหล็กสกัดเพราะอาจจะทำให้ไขควงหักหรืองอได้ 3. แนะนำให้เลือกใช้ไขควงที่มีฉนวนหรือยางหุ้มเพราะจะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าและช่วยป้องกันมือ 4. ควรเลือกใช้ไขควงให้ถูกตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 5. เมื่อไขควงชำรุดหรือเสียไม่ควรนำมาใช้ต่อควรซ่อมหรือซื้อใหม่ทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. เมือเลิกใช้งานไขควงแล้วควรทำความสะอาดแล้วทาน้ำมันหรือกันสนิม เช็ดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก carpenterblogs และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest

bottom of page