ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ ประเภทของสี


สีจัดเป็นวัสดุหลัก มีหลายชนิดแตกต่างกันตามวัสดุ หรือสารที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม ที่นิยม ใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่

• สีฐานน้ำมัน สีชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า สีทาบ้าน นิยมใช้ทาภายนอก เป็นสีที่ใช้น้ำมันเป็นตัวพาหนะเช่น น้ำมันลินสีด น้ำมันปลา น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น สีชนิดนี้มีคุณสมบัติเกาะยึดชิ้นงานได้ดีมาก ยืดหยุ่นตัวได้ดี ทาง่าย เหมาะแก่งานไม้และงานเหล็ก ไม่ควรใช้ในงานที่อยู่ในน้ำ การเตรียมพื้นที่ในการทาไม่ต้องการวิธีพิเศษแต่อย่างใด ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

• สีอัลคิด สีชนิดนี้มีส่วนผสมของยาง ( Alkyd rasin ) มีคุณสมบัติในการรักษาความมัน ได้ดีทนทาต่อต้านสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี เหมาะกับงานไม้และงานโลหะกว่าสีชนิดอื่น นิยมใช้กับบรรยากาศที่มีความชื่น ไม่เหมาะกับงานที่อยู่ท่ามกลางควันหรืองานที่อยู่ในน้ำ ใช้ได้ทั้งทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือด้วยเครื่องพ่น

• สีฟีโนลิค สีชนิดนี้เป็นสียางสังเคราะห์ มีคุณสมบัติต้านทานต่อน้ำ ความชื่น สารเคมีได้ ดีกว่าสีชนิดอื่น ๆ แต่ความต้านทานต่อแสงอัลตราไวโอเลตต่ำกว่าเล็กน้อย ใช้ไปนาน ๆ สีจะจางเนื้อแตกเป็นผงระยะเวลาแห้งตัว ประมาณ 10 – 15 ชั่วโมง เหมาะในการใช้ทาคอนกรีต ไม้ และโลหะ ท่ามกลางบรรยากาศที่ชื้นหรือจมอยู่ในน้ำ ก่อนทาต้องเตรียมพื้นผิวอย่างดี ใช้ได้ทั้งทาด้วยแปรงลูกกลิ้งหรือพ่นด้วยเครื่อง

• สีอีพ็อกซี่เอสเตอร์ เป็นสีที่มียางเป็นส่วนผสม มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื่นและสารเคมี อยู่ท่ามกลางควันที่เกิดจากสารเคมี มีความมันต่ำกว่าสีชนิดอื่น ทาง่าย ทาทับสีเก่าได้ดีระยะแห้งตัว 20 ถึง 30 ชั่วโมง ไม่ควรทางสิ่งที่จมในน้ำหรืองานที่ต้องสัมผัสอยู่กรดหรือด่าง ต้องเตรียมพื้นผิวที่จะให้ดี ใช้ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใช้เครื่องพ่นสี

• สีฐานน้ำ สีชนิดนี้มียางเป็นส่วนผสมเช่นกัน มีคุณสมบัติยึดเกาะผิวปูนได้อย่างดียิ่ง ไม่เหมาะสำหรับทาไม้ที่อยู่ภายนอก ทาได้ทั่งภายในและภายนอก นิยมใช้กันมาเพราะทาง่าย แห้งเร็วมีกลิ่นน้อย ไม่เป็นพิษ ติดไฟยาก ผิวปูนยังไม่แห้งสนิทก็ทาได้

• สีเรืองแสง สีชนิดนี้มีคุณสมบัติเรืองแสง สำหรับใช้ในงานพิเศษต่าง ๆ เช่น ทำ สัญลักษณ์เตือนภัย หรือแสดงเกี่ยวกับความปลอดภัย ใช้ได้กับงานไม้และงานโลหะ ระยะเวลาการแห้งตัวประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ไม่ควรใช้กับงานที่จุ่มอยู่น้ำ หรืออยู่ท่ามกลางควันและสิ่งสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ทาด้วยแปรงและพ่นด้วยเครื่องพ่นสี

• สีทนไฟ สีชนิดนี้มีใช้ไม่ไหม้ไฟ แต่เป็นสีที่ช่วยลดอัตราการไหม้ของไฟ เมื่อติดไฟก็จะ ไม่เกิดก๊าซพิษ อุณหภูมิและการเผาไหม้ลดต่ำลง มีความต้านทานต่อการก่อตัวของเปลวไฟ กำจัดการกระจายตัวของเปลวไฟไม่ให้ขยายตัวออกไป ระยะเวลาในการแห้งตัวประมาณ 5 - 10 ชั่วโมง ใช้เป็นสีทาภายในกับงานไม้ งานคอนกรีต งานปูนฉาบ ไม่ควรใช้กับงานที่จุ่มอยู่ในน้ำ หรืองานภายนอกห้ามใช้ทาทับสีเก่า เพราะจะพองและสีลอกเป็นสีด้าน

วัสดุตกแต่งสี

วัสดุตกแต่งสี เป็นการตกแต่งขั้นสุดท้าย มีหลายชนิดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ได้แก่น้ำมันเบนซินใช้ทำความสะอาด แอลกอฮอล์ใช้ผสมและชะล้างเชลแล็ก น้ำมันสนใช้ผสมน้ำมันวานิชและสีเคลือบ น้ำมันลินสีด ใช้ผสมสี สีอุด หรือวัสดุอุด และย้อมสีไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกระดาษทราย และผ้าทราย ซึ่งแยกออกเป็นกระดาษทรายแห้งและกระดาษทรายน้ำ กระดาษทรายน้ำใช้สำหรับขัดร่วมกับน้ำ หรือน้ำมัน

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก supradit.com และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest

 Featured Posts