top of page

ทำไม...ผนังจึงแตกร้าวบริเวณขอบเสา ในแนวดิ่ง


เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการทำงานก่อที่ไม่ถูกต้อง หรือละเลยในส่วนที่มองว่าเล็กน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในรอยร้าวที่อาจเป็นสัญญาณของผนังที่ไม่แข็งแรง เนื่องจากตัวผนังก่ออิฐอาจยึดเกาะกับเสาได้ไม่ดีพอ

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากการทำผนังที่ไม่ถูกวิธี (ไม่ได้เสียบเหล็กหนวดกุ้ง ระยะห่างเหล็กหนวดกุ้งมากเกินไป ไม่ได้ทำเสาเอ็นระหว่างพื้นถึงพื้น และไม่ได้ทำคานทับหลังจากเสาถึงเสา) เมื่อผนังมีการหดตัว จึงเกิดการยึดรั้งกับเสาและเกิดการแตกร้าวบริเวณขอบเสาขึ้น การป้องกัน 1. เสียบเหล็กหนวดกุ้ง 6 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ที่เสาทุกระยะ 30 - 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร

2. ถ้าผนังสูงมากกว่า 1.50 เมตร หรือยาวมากกว่า 2.50 เมตร ต้องทำเสาเอ็นและคานทับหลังด้วย

การแก้ไข อุดด้วยซิลิโคน ยกเว้นรอยที่ใหญ่มาก อาจต้องสกัดผนังไปจนถึงเสาเอ็น (ถ้ามี) แล้วฉาบใหม่

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก Sanook.com และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest