top of page

มาเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเชื่อมด้วยก๊าซ กันเถอะ

การเชื่อมด้วยก๊าซ (Gas Welding)

การเชื่อมด้วยก๊าซเป็นกรรมวิธีที่ทำให้โลหะหลอมละลายติดกัน เช่นเดียวกับการเชื่อมไฟฟ้า แต่แตกต่างกันที่การเชื่อมด้วยก๊าซจะนำความร้อนจากส่วนผสมของก๊าซต่าง ๆ มาเผาหรือพ่นให้โลหะร้อนจนละลายติดกัน ก๊าซที่นำมาใช้งานเชื่อมมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น อกกซิเจนกับอะเซตทีลีน เป็นต้น

รูปแสดงเครื่องเชื่อมแก๊สด้วยออกซิเจนกับอะเซตทีลีน (อำพล.งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น)

การเชื่อมด้วยก๊าซ มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

• ตั้งท่อก๊าซออกซิเจนและท่ออะเซตทีลีนให้ตรง ใช้โซ่หรือเชือกผูกตรึงกันให้แน่น อย่าให้ล้มและเคลื่อนย้ายได้สะดวก

• ถอดฝาครอบสิ้นออก แล้วนำหัวปรับความดันก๊าซเข้าไปต่อกับท่อก๊าซออกซิเจนและท่อก๊าซอะเซตทีลีนและขันให้แน่น

• ต่อสายยางเข้ากับเกจวัดความดันท่อก๊าซทั้งสอง และให้ปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับหัวเชื่อมก๊าซ

• เปิดหมุนเกลียวเกจวัดความดัน แล้วเปิดวาวล์ถังก๊าซทั้งสอง

• หมุนเกลียวเกจวัดความดันให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะเชื่อม

• เปิดวาล์วก๊าซอะเซทีลินที่หัวเชื่อม แล้วเปิดวาล์วออกซิเจนเพียงเล็กน้อย และจุดเปลวไฟด้วยที่จุดไฟ จากนั้นจึงค่อยปรับก๊าซอะเซตทีลีนเพิ่มขึ้น แล้วปรับก๊าซออกซิเจน ปรับให้ได้เปลวไฟตามต้องการ ซึ่งโดยทั่วไปเปลวไฟจะมี 3 ลักษณะ คือ

-เปลวนิวตรัล (Neutral Fame ) เปลวไฟกลาง

-เปลวคาร์บูไรซิ่ง (Carburizing Fame) เปลวไฟต่ำ

-เปลวออกซิไดซิ่ง (Oxidizing Fame) เปลวไฟสูง

• การปิดวาล์วหลังจากเสร็จงานให้ปิดวาล์วอกซิเจนก่อนและก๊าซอะเซตทีลีนที่หัวเชื่อมรอจน

เข็มวัดอยู่ที่ 0 ปิดวาล์วทั้งสองม้วนสายเชื่อม เก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก supradit.com

</