top of page

เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมก่อนจะเริ่มทาสี

เครื่องมืองานสีเป็นเครื่องมือหลักที่จำเป็น มีดังนี้

แปรงทาสี

แปรงทาสีเป็นเครื่องมือหลักในการทาสี สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ คุณภาพแของแปรง หากแปรงมีคุณภาพดีจะกักเก็บสีไว้ได้มากทำให้สีไม่หยด ไม่กระเด็น ทาสีได้เรียบร้อยสวยงาม แปรงทาสีมีหลายขนาด จำแนกออกได้ตามชนิดของวัสดุสีที่ใช้ทาเป็น 3 ชนิด คือ

แปรงทาสีน้ำมัน แปรงชนิดนี้แต่ก่อนทำด้วยขนหมูปัจจุบันนิยมทำจากไนลอนเพราะมีความคงทนกว่าขนสัตว์แปรงทาสีน้ำมันมีหลายขนาด แต่ที่เหมาะที่สุดใช้กับงานทั่ว ๆ ไป คือ

ขนาด 1 ถึง 4 นิ้ว

แปรงทาน้ำมันชักเงา

แปรงชนิดนี้ใช้กับการทาไข เชลแล็กแลกเกอร์และน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ ขนนุ่มทำจากขนอูฐ ลักษณะเป็นไม่ไผ่ติดกันเป็นแพ มีขนาดต่าง ๆ กัน แปรงขนาดใหญ่สามารถแยกเป็นแปรงเล็ก ๆ ได้.

แปรงดอกหญ้า

ทำจากดอกหญ้าชนิดเดียวกับที่ทำไม้กวาดใช้กับงานทาสีทุกชนิดที่ไม่มีน้ำมันผสมอยู่ ได้แก่ สีน้ำ สีน้ำปูนสีพลาสติก ควรเลือกดอกหญ้าที่มีคุณภาพดี ก่อนนำไปใช้งานต้องใช้เชือกมัดพู่แปรงให้แน่นเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 เปลาะ เพื่อให้เหลือพู่แปรงที่พอเหมาะในการทาสี

ลูกกลิ้งทาสี

ใช้สำหรับทาสีผนังที่เป็นพื้นเรียบ ๆกว้าง ๆ มีทั้งชนิดที่ต่อด้ามสำหรับใช้ทาในที่สูง โดยมีด้ามสำหรับต่อและแบบทาด้วยมือ ลูกกลิ้งทาสีใช้ทาได้ทั้งสีน้ำและสีที่มีน้ำมันผสมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม การทาสีในที่แคบ ๆ ตามซอกและมุมยังคงต้องใช้แปรงร่วมในการทาด้วยวัสดุที่ใช้ทำลูกกลิ้งมีทั้งชนิดที่เป็น โฟม ไนลอน ผ้าโมแฮร์ และขนแกะ

วิธีใช้และการดูแลรักษา