top of page

เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมก่อนจะเริ่มทาสี

เครื่องมืองานสีเป็นเครื่องมือหลักที่จำเป็น มีดังนี้

แปรงทาสี

แปรงทาสีเป็นเครื่องมือหลักในการทาสี สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ คุณภาพแของแปรง หากแปรงมีคุณภาพดีจะกักเก็บสีไว้ได้มากทำให้สีไม่หยด ไม่กระเด็น ทาสีได้เรียบร้อยสวยงาม แปรงทาสีมีหลายขนาด จำแนกออกได้ตามชนิดของวัสดุสีที่ใช้ทาเป็น 3 ชนิด คือ

แปรงทาสีน้ำมัน แปรงชนิดนี้แต่ก่อนทำด้วยขนหมูปัจจุบันนิยมทำจากไนลอนเพราะมีความคงทนกว่าขนสัตว์แปรงทาสีน้ำมันมีหลายขนาด แต่ที่เหมาะที่สุดใช้กับงานทั่ว ๆ ไป คือ

ขนาด 1 ถึง 4 นิ้ว

แปรงทาน้ำมันชักเงา

แปรงชนิดนี้ใช้กับการทาไข เชลแล็กแลกเกอร์และน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่าง ๆ ขนนุ่มทำจากขนอูฐ ลักษณะเป็นไม่ไผ่ติดกันเป็นแพ มีขนาดต่าง ๆ กัน แปรงขนาดใหญ่สามารถแยกเป็นแปรงเล็ก ๆ ได้.

แปรงดอกหญ้า

ทำจากดอกหญ้าชนิดเดียวกับที่ทำไม้กวาดใช้กับงานทาสีทุกชนิดที่ไม่มีน้ำมันผสมอยู่ ได้แก่ สีน้ำ สีน้ำปูนสีพลาสติก ควรเลือกดอกหญ้าที่มีคุณภาพดี ก่อนนำไปใช้งานต้องใช้เชือกมัดพู่แปรงให้แน่นเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 เปลาะ เพื่อให้เหลือพู่แปรงที่พอเหมาะในการทาสี

ลูกกลิ้งทาสี

ใช้สำหรับทาสีผนังที่เป็นพื้นเรียบ ๆกว้าง ๆ มีทั้งชนิดที่ต่อด้ามสำหรับใช้ทาในที่สูง โดยมีด้ามสำหรับต่อและแบบทาด้วยมือ ลูกกลิ้งทาสีใช้ทาได้ทั้งสีน้ำและสีที่มีน้ำมันผสมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม การทาสีในที่แคบ ๆ ตามซอกและมุมยังคงต้องใช้แปรงร่วมในการทาด้วยวัสดุที่ใช้ทำลูกกลิ้งมีทั้งชนิดที่เป็น โฟม ไนลอน ผ้าโมแฮร์ และขนแกะ

วิธีใช้และการดูแลรักษา

• เลือกขนาดของแปรงทาสีให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะทาและสีที่จะใช้

• ก่อนทาสีพื้นผิวของงานที่ จะทาต้องสะอาดและแห้งสนิท

• การทาสีควรลากแปรงหรือลูกกลิ้งไปในทิศทางเดียวกัน

• เมื่อเลิกใช้แปรง ให้ใช้เกรียงหรือมีดขูดรีดสีออกจากด้ามแปรง ปลอกโลหะ และขนแปรงทั้งสองข้าง แล้วน้ำไปล้างด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกอุ่น ๆ สลัดน้ำออกปล่อยให้แห้ง

• เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยแขวนไว้ ถ้าวางนอนไว้ขนแปรงอาจเสียได้ และหากต้องใช้ แปรงติดต่อกันทุกวัน ให้แขวนแปรงแช่น้ำมันล้างแปรงไว้ในขวด ให้ขนแปรงจมอยู่ถึงระดับโคนแปรงระวังอย่าให้ปลายขนแปรงวางอยู่ที่ก้นขวด เพราะจะทำให้ขนแปรงเสียรูปได้

• ลูกกลิ้งทาสี หากใช้ทาสีน้ำมันควรล้างด้วยวิธีเดียวกันการล้างแปรง ถ้าทาสีน้ำก็ใช้สบู่ ผสมน้ำอุ่นล้าง แล้วเช็ดให้แห้ง ลูกกลิ้งทาสีเมื่อเลิกใช้ทุกครั้งต้องล้าง มิฉะนั้นจะนำมาใช้ต่อไปไม่ได้

• แปรงดอกหญ้า เมื่อเลิกใช้ต้องทำความสะอาดทุกครั้งด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่ ก่อนล้างต้อง แก้เชือกที่มัดโคนแปรงไว้ออก 1 - 2 เปลาะ เมื่อล้างสะอาดดีแล้ว สลัดน้ำออก แขวนทิ้งไว้ให้แห้ง

เกรียงขูด - โป๊วสี

เกรียงขูด-โป๊วสี เป็นเกรียงเหล็กใช้ขูดสีออกจากพื้นที่ที่จะทาสีอุดโป๊วตามรอยร้าวและรูพรุนต่าง ๆ ก่อนทาสี ขนาดที่นิยมใช้กันคือขนาด 1 - 2 นิ้ว

กระป๋องผสมสี

กระป๋องผสมสีใช้กระป๋องที่ล้างสะอาดแล้วและไม่เป็นสนิม การใช้กระป๋องผสมสีก็เพื่อที่จะผสมได้อย่างอิสระ มีปริมาณเพียงพอในการใช้งานการใช้ควรแบ่งใช้จากถังเดิมและเมื่อสีที่ผสมทาแล้วเหลืออย่าเทเข้าสู่กระป๋องอีกเป็นอันขาด

บันไดและนั่งร้าน

บันไดและนั่งร้าน เป็นสิ่งจำเป็นมากในการทาสีในที่สูง ๆ บันไดและนั่งร้านแต่เดิมทำด้วยไม้หรือไม้ไผ่ ปัจจุบันนิยมใช้โลหะ เพราะมีความแข็งแรงทนทานดี

ขอขอบคุณบทความดีๆมีสาระจาก supradit.com และภาพประกอบสวยๆจาก pinterest