top of page

กลอนวันเด็ก ๒๕๖๐

เด็กที่ดี รู้หน้าที่ รู้ศึกษา

หมั่นใฝ่หา วิชา ดูสดใส

เจรจา พูดดี ดูก้าวไกล

อนาคต เติบใหญ่ จะได้ดี.

www.kasempongratonline.com

 Recent Posts